Employer Branding

December 15, 2023

Hoe veranderen Generatie Z en Social Recruitment de arbeidsmarkt?

Door de intrede van Generatie Z ontstaatmomenteel een kentering op de arbeidsmarkt. Op dit moment is de generatie diede grootste aanwezigheid heeft op de arbeidsmarkt de zogenaamde "millennial"generatie, ook wel bekend als Generatie Y. Millennials werden doorgaans geborentussen ongeveer 1981 en 1996. Ze vormen momenteel de grootste groep werkenden,vooral omdat de oudere leden van deze generatie al enige tijd actief zijn op dearbeidsmarkt.

1. Kenmerken vanGeneratie Z?

Generatie Z, de opvolgende generatie geborentussen ongeveer 1997 en 2012, begint echter de arbeidsmarkt te betreden en zalin de komende jaren een steeds grotere aanwezigheid hebben. De intrede vanGeneratie Z heeft een duidelijke invloed op de manier van selectie en wervingvan werknemers. Het rekruteren van werkkrachten gaat tegenwoordig namelijksteeds vaker via social media, en dat is deels te danken aan de manier waaropGeneratie Z is opgegroeid. Een van de meest belangrijke kenmerken van dezegeneratie is namelijk technologische geletterdheid. Generatie Z is opgegroeidin een wereld die sterk is gedigitaliseerd. Ze zijn vaak zeer bedreven in hetgebruik van technologie, waaronder smartphones, sociale media en anderedigitale tools.

2. Intensief gebruikvan sociale media

Zoals hierboven beschreven, is Generatie Zzeer actief op platforms zoals LinkedIn, Instagram en Twitter. Dit maakt hetvoor werkgevers en recruiters gemakkelijker om vacatures en informatie overbedrijven via deze platforms direct bij deze generatie te brengen. Detoevoeging van social recruitment zorgt ervoor dat werkgevers eenvoudigerpotentiële kandidaten kunnen bereiken.

3. Online solliciteren

Niet alleen de zichtbaarheid, maar ook desollicitatieprocessen veranderen dankzij social recruitment. Sociale mediastellen Generatie Z in staat om op een interactieve manier met potentiëlewerkgevers en recruiters in contact te komen. Ze kunnen vragen stellen, zichinschrijven voor webinars en direct communiceren met recruiters via platformszoals Facebook Messenger en WhatsApp. Zelfs sollicitatiegesprekken gaantegenwoordig online.

4. Sociale media voorpersoonlijke branding

Generatie Z gebruikt sociale mediategenwoordig ook voor hun eigen persoonlijke merk. Ze begrijpen het belang vanonline reputatie en proberen deze te verbeteren om aantrekkelijker te zijn voorwerkgevers. Dit heeft geleid tot een grotere nadruk op online portfolio's enprofessionele sociale media-profielen. Hier kunnen werkgevers natuurlijk weergebruik van maken bij het werven van potentiële werknemers.

5. Verwachtingen vanGeneratie Z

Omdat Generatie Z zelf erg bedreven is insociale media, verwachten zij dat ook van bedrijven. Ze gebruiken sociale mediaom inzicht te krijgen in de cultuur en waarden van een organisatie. Het isdaarom van groot belang dat bedrijven hun waarden en cultuur goed uiten viasociale kanalen.

 Kortom, Generatie Z verwacht van bedrijven datze actief en transparant zijn op sociale media, waarbij ze sociale kanalen gebruikenom inzicht te krijgen in de bedrijfscultuur en waarden. Bedrijven moeten hunwervingsstrategieën aanpassen en sociale media effectiever benutten omGeneratie Z aan te trekken en te behouden in vergelijking met de voorgaandeGeneratie Y. De opkomst van Generatie Z en social recruitment vormen samen eenfundamentele verschuiving in de arbeidsmarkt, die werkgevers dwingt zich aan tepassen aan de verwachtingen en gedragingen van deze nieuwe generatie.

Meer artikelen?